Petr Ťopek

Aktuální představení

Hejno bez ptáků

Režie: Tereza Volánková

Hejno bez ptáků
První divadelní adaptace románu Filipa Douška jako rukojmí humoru 11:55.
Show o samozřejmosti světa, která se odehrává na všech úrovních času a bytí.
Magická konference plná iluzí a jejich ztráty.
PRAVDA JE OMYL.
„Existuje starý názor, že skutečně existuje jakýsi jeden způsob, kterým svět
doopravdy je - tedy realita. A člověk navyklý zmiňovat ji, by mohl lehce očekávat,
že ona opravdu existuje.“
PRAVDA JE OMYL.
„Možná se tajenka světa neskrývá v tom, co mi uniká, ale v tom, co vidím. Možná
je můj pohled zastíněn čímsi, jakýmsi objektem, který vidím celý život, neustále,
a proto ho už dávno nevnímám. A on přesto stíní cosi, co leží za ním, cosi
skutečně podstatného, co cítím a nevidím. Objekt, má slepá skvrna.“
PRAVDA JE OMYL.
„Lidová moudrost říká, že celek je víc než součet částí. Jenže je-li tomu tak, jak
poznáme ten rozdíl? Co je hejno bez ptáků?“